BulkUpsertIys

BulkUpsertIys

BulkUpsertIys methodu BulkUpsert methoduna alternatif olarak Türkiye'de IYS entegrasyonunu D-engage üzerimizden yapmak isteyen müşterilerimizin IYS ile birlikte yasal zorunluluk haline gelen email/gsm izin değişikliklerinde
tarih, kaynak gibi bilgileri de güncellememize olanak tanıyan metoddur. D-engage burdan yapılan izin değişikliklerini doğrulama yaptıktan sonra IYS ile gün içinde senkronize eder.

Tek bir istekte 1000 kayıdı ekleyebilir/güncelleyebilirsinz.

Türkiye'de gönderim yapan müşterilerimizin BulkUpsert yerine BulkUpsertIys methoduna 1 Mart 2021 tarihine kadar geçiş yapmaları gerekmektedir.

IYS sistemi ile senkronize olan ve izin değişikliği bilgilerini tutan alanlar aşağıda sıralanmıştır. İzin değişiklik bilgileri bir bütün olduğundan tüm alanların (izin tarihi, izin kaynağı, iznin kendisi ve izni veren) eksiksiz ve doğru gönderilmesi gerekir.
Bu alanlar master_contact tablosunda bulunmaktadır.

1. contact_type
2. email
3. email_permission
4. email_consent_date
5. email_source
6. gsm
7. gsm_permission
8. gsm_consent_date
9. gsm_source

contact_type alanı kullanıcı kaydınızın IYS tarafındaki türünü belirler. (recipient_type) Bu alanı kurumsal ya da bireysel müşterilerinizi ayırmak için kullanabilirsiniz. BIREYSEL veya TACIR değerlerini alabilir.
contact_type alanı gönderilmesi opsiyoneldir. Gönderilmediğinde varsayılan olarak BIREYSEL değerini alır.

Bkz. https://apidocs.iys.org.tr/#tag/TANIMLAR

Tanımlar

EMAIL bilgileri -> email, email_permission, email_consent_date, email_source

GSM bilgileri --> gsm, gsm_permission, gsm_consent_date, gsm_source

alanlarıdır.

EMAIL/GSM bilgilerinden herhangi birisi gönderildiğinde, ilgili diğer alanlarında gönderilmesi gerekir.
Örneğin email bilgisi gönderildiğinde, email_permission, email_consent_date, email_source alanları da gönderilmelidir. Aynı durum gsm bilgisi için de geçerlidir.
Yada email_permission gönderildiğinde email, email_consent_date, email_source da gönderilmelidir. Aynı durum gsm bilgileri içinde de geçerlidir.

İznin tarihi için email_consent_date/gsm_content_date alanları kullanılır. İzin değişiklik tarihleri, yeni kayıt veya güncellenen kayıt farketmeksizin, 60 saatten daha eski olamaz ve şuanki tarihten sonrası olamaz.
Veritabanımızda olmayan yeni kayıtlar için 60 saatten önce gönderildiğinde bu kayıtlar veritabanına kaydedilmeyecektir. Varolan bir kayıt için ise Var Olan Kayıt Güncellenmesi bölümünde detaylarıyla anlatılmaktadır.

İznin kaynağını belirtmek için source alanları kullanılır ve IYS dökümanında belirtilen değerleri alabilir. Örn. HS_EORTAM. Detaylı bilgi için bkz: https://apidocs.iys.org.tr/#tag/TANIMLAR
Bu değerler doğru yollanmaz ise istek direk reddedilecektir.

Bilgilerin Güncellenmesi Algoritması

Veritabanınıza Yeni eklenecek kayıtlar için dikkat edilmesi gerekenler

 • Sisteme yeni eklenecek olan kayıtların email/gsm bilgisi doluysa bunlarla ilgili izin, izin tarihi ve kaynağı gelmelidir.
 • Ayrıca izin tarihi 60 saatten eskiyse veya şu anki tarihten ileri bir tarihse bu kayıt alınmayacak ve hata mesajı üretilecektir. Bu şekilde kayıtlar gönderilmemelidir.
 • Yeni bir kayıt gönderilirken müşteri izin durumu RET (false) ise izin kaydı yapılır fakat IYS sistemine gönderilemez. IYS sistemi alıcının ilk sistem kaydında izni RET olan kayıtları kabul etmemektedir.
 • IYS email ve gsm için source değerini "HS_2015" olarak gönderilen kayıtların consent_date değerlerinin sadece "2015-05-01 00:00:00" olarak gönderilmesini bekliyor. Bunun dışında gönderilen kayıtları kabul etmiyor.

Var olan kayıtların güncellenmesi

Var olan kayıtlar güncellenirken aşağıdaki kurallar uygulanır.

 • Eğer bütün EMAIL ve/veya GSM bilgileri tamamen aynı ise, bu alanlarda hiç bir değişiklik yapılmaz. Diğer alanlar güncellenecektir.
 • Eğer EMAIL ve/veya GSM bilgileri değişmişse ve consent_date alanı son 60 saat içinde ve doğru bir tarih ise bütün güncellemeler yapılır.
 • Eğer email/gsm alanları ve izin durumu aynı iken consent_date veya source alanı farklı gönderilirse, bu durumda hiçbir güncelleme yapılmaz ve bir uyarı mesajı oluşacaktır. Çünkü var olan izin kaydı IYS'ye farklı tarih ile gönderilemez.
  Kısacası, consent_date ve source'un değişmesi için izin durumunun değişmesi ve/veya komple email/gsm alanlarının değişmesi gerekmektedir.
 • Eğer email/gsm alanları aynı kalıp izin bilgisi değişirse, bu durumda consent_date alanı son 60 saat içinde ve doğru bir tarih ise güncelleme yapılır. Değilse kolonlarda hiçbir değişiklik olmaz ve uyarı mesajı oluşacaktır.
 • Eğer email/gsm alanları değişirse, bu zaten yeni bir izin kaydı olarak değerlendirilir ve consent_date'in son 60 saatte olup olmadığına bakılacaktır.

Eğer IYS'ye göndermeyeceğiniz kontaklarınızı Dengage platformu üzerinde tutmak istiyorsanız hesap yöneticiniz ile iletişime geçiniz, bunun için gerekli adımlarla ilgili sizi yönlendirecektir. (Örn: T.C. vatandaşları dışındaki üyeleriniz)


Bu method dakikada bir kez, tek bir istek atarak çağrılmalıdır!

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!